Hlavní redaktori – Editors-in-Chief

  • Martin Kalina — zástupca vydavateľa — Publisher´s Deputy
  • Jozef Doboš — pre matematiku a informatiku —  for Mathematics and Computer Science

  • Daniel Kluvanec — pre fyziku —  for Physics

Výkonní redaktori – Executice Editors

  • Štefan Tkačik – pre matematiku a informatiku – for mathematics and Computer Science
  • Aba Teleki – pre fyziku – for Physics

Redakčná rada – Editorial Board

Giuliana Cavaggioni (Italy)                        László Nagy (Hungary)

Anatolij Dvurečenskij (Slovakia)              Adam Plocki (poland)

Gábor Galambos (Hungary)                       Zdeněk Půlpán (Czech Republic)

Juraj Hromkovič (Schwitzerland)             Ladislav Emanuel Roth (U.S.A.)

Hans Jordens (Netherland)                         Ľubomír Zelenický (Slovakia)

Štefan Luby (Slovakia)

Ďalší členovia redakčnej rady zo Slovenska –

further members of the Editorial Board form Slovakia:

Katarína Bachratá                                         Jozef Beňuška

Vojtech Bálint                                                 Ivo Čáp

Jozef Fulier                                                     Peter Čerňanský

Zbyněk Kubáček                                            Ivan Červeň

Jozef Kuzma                                                   Stanislav Holec

Ladislav Kvasz                                               Anna Jankovýchová

Tomáš Lengylfalusi                                       Zuzana Ješková

Peter Maličký                                                 Dalibor Krupa

Mariana Marčoková                                     Viera Lapitková

Milan Matejdes                                               Endre Szabó

Peter Vrábel                                                     Vladimír Šebeň

Milan Tirčáni                                                   Bohumil Vybíral